Har du undret dig over, hvad "Cambium" betyder?

Cambium eller Kambium, som er den danske betegnelse, er det vækstlag, der findes mellem træets ved og bark. Ved og bark slipper let hinanden grundet de mellemliggende cellers skrøbelighed, hvorfor kambiet spiller den vigtige rolle at binde disse sammen.

De forskellige vækstlag kommer til udtryk ved gennemsavning af stammen, hvor de vil se forskellige ud afhængigt af hvilken træsort, der er tale om.

Træet ved består af vedceller, hvor barken består af henholdsvis barkceller og inderbarken, nemlig Cambium. Træer kan have forskellige former for vækst - nogle vokser i højden (primær vækst) og andre bredden (sekundær vækst eller tykkelsesvækst).

Træer med tykkelsesvækst skaber årligt en tilvækst, som kan ses ved et tværsnit af træets stamme. Denne tilvækst danner en ring, hvorfor man også kalder disse årringe. På den måde er årringen en del veddet i stammen.

Årringenes bredde fortæller yderligere noget om træets vækstbetingelser - under gode vækstforhold bliver årringene bredde, under dårlige bliver de smalle. Netop derfor kan stammens årringe også sige noget om det klima, der har præget træets vækstperiode.

Et træ i byen forventes af leve et sted mellem 16 og 32 år.

Det samme træ ville have en levetid på 150 år på landet.


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square